moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

Akademia Sztuki Wojennej – uczelnia elitarna

Będziemy elitarni i w wymiarze wojskowym, i cywilnym. Zwiększymy liczbę studentów żołnierzy z zaledwie kilkuset do 1500 rocznie. Ale nie rezygnujemy ze studentów cywilnych, bo podczas działań zbrojnych potrzebni są także i oni – mówi płk dr hab. Dariusz Majchrzak, prorektor ds. wojskowych Akademii Sztuki Wojennej.


Zaczynacie kolejny rok akademicki, ale w nowych strukturach i pod nową nazwą: Akademia Sztuki Wojennej zamiast dawnej Akademii Obrony Narodowej. Po co te zmiany?

Płk dr hab. Dariusz Majchrzak, prorektor ds. wojskowych w Akademii Sztuki Wojennej: Przede wszystkim po to, by w większym niż dotąd stopniu dopasować się do potrzeb sił zbrojnych. Profil naszej działalności musi nadążać za zmianami, uwzględniać aktualną sytuację geopolityczną na świecie oraz pojawiające się wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Chodzi tu o zmiany związane chociażby ze sztuką wojenną, nowymi technologiami, relacjami międzynarodowymi. Musimy też funkcjonować bardziej dla wojska, a nie obok niego.

No właśnie. Często zarzucano AON, że choć to uczelnia wojskowa, to kształci przede wszystkim cywili. Tych pierwszych macie dzisiaj około 200, a cywili ponad 7000, więc chcecie tę liczbę znacząco zmniejszyć. Czy to „odcywilnianie” Akademii też było celem tych zmian?

Akademia Obrony Narodowej od kilku lat funkcjonowała mocniej na rynku cywilnym niż wojskowym. Otwarcie się na to środowisko zmusiło nas do konkurowania z innymi uczelniami publicznymi prowadzącymi studia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego. Było to spowodowane faktem, iż przez lata ograniczano finansowanie AON. Aby się utrzymać i przetrwać, byliśmy zmuszeni zabiegać o cywilnych studentów. Kształcenie na potrzeby wojska realizowaliśmy siłą rzeczy w podstawowym zakresie. Po kilku latach takiego funkcjonowania mieliśmy wrażenie, że nie do końca jesteśmy integralną częścią armii. Teraz chcemy to zmienić i przywrócić właściwe proporcje słuchaczy. Mamy być resortową, najwyższą uczelnią kształcącą na potrzeby wszystkich rodzajów sił zbrojnych, na najwyższym poziomie. Naszym głównym zadaniem będzie przede wszystkim przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, dowódców wyższych stopni. Otrzymamy na te cele dotację z MON.

Ale ze studentów cywilnych nie zrezygnujecie?

Nie chcemy rezygnować ze studentów cywilnych z prostej przyczyny: podczas konfliktów zbrojnych potrzebni są nie tylko wojskowi czy funkcjonariusze, ale także obywatele, którzy znają podstawowe zagadnienia dotyczące reagowania kryzysowego oraz elementy bezpieczeństwa narodowego. Żeby państwo mogło funkcjonować w czasie wojny, pokoju czy w ogóle w systemie bezpieczeństwa, potrzebni są i żołnierze, i cywile.

Ale będziemy sukcesywnie ograniczać liczbę studentów cywilnych. Doświadczenia, nie tylko nasze, ale i wielu uczelni państwowych, pokazują, że im większa jest grupa, tym niższa jest jakość kształcenia. Po latach walki o przetrwanie, chcemy znaleźć równowagę między jakością a ilością. Chcemy też, by kształcenie w Akademii było elitarne. Już podczas tegorocznego naboru wprowadziliśmy wyższe limity punktów, które należało zdobyć na egzaminach maturalnych, żeby dostać się do Akademii.

Teraz cywile uczą się głównie teorii, więc skoro mają nadal studiować w wojskowej akademii, to może powinni też odbywać praktyczne przeszkolenie?

Są takie plany. Myślimy o organizowaniu szkoleń przy współpracy z jednostkami wojskowymi. Głównie dlatego, że sami nie posiadamy odpowiedniej infrastruktury. W Akademii działa dużo kół studenckich, jest na przykład bardzo dynamiczna Jednostka Strzelecka 1313 i widzimy na co dzień, jak bardzo ci młodzi ludzie chcą się rozwijać w kierunku wojskowym. Być może pójdziemy nawet o krok dalej i w przyszłości umożliwimy naszym absolwentom zdobycie stopnia podoficera rezerwy. Jest też pomysł, by ci, którzy kończą Akademię, mieli dodatkowe punkty przy ubieganiu się o studia w szkołach oficerskich. To wszystko jest do dyskusji.

Jakie zmiany czekają żołnierzy – słuchaczy Akademii Sztuki Wojennej?

Jedną z ważniejszych zmian będzie odtworzenie dwuletnich studiów podyplomowych dla oficerów w stopniu kapitana i tytułu oficera dyplomowanego. To powrót do rozwiązań sprzed 2003 roku. Czterdziestu żołnierzy zaczyna właśnie taką edukację i za dwa lata będą pierwszymi, którzy uzyskają ten tytuł.

W Akademii pojawił się także nowy Wydział Wojskowy, wyodrębniony z dotychczasowego Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Będziemy tam kształcić oficerów na wszystkich szczeblach: taktycznym, operacyjnym i strategicznym. Kadra Wydziału Wojskowego będzie realizować Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne (PSOT), rozszerzone z trzech do czterech semestrów oraz Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne (PSOS, przekształcone z wcześniejszego kursu). Oczywiście utrzymujemy również najbardziej elitarne studia w Siłach Zbrojnych RP – tzw. kurs generalski, czyli Podyplomowe Studia Polityki Obronnej, adresowane do oficerów starszych, przygotowujących się do objęcia wyższych stanowisk etatowych, także w strukturach międzynarodowych. Do tego nadal będziemy prowadzić kursy doskonalące oraz kwalifikacyjne dla oficerów przewidzianych do awansu na wyższy stopień. W wymiarze wojskowym także będziemy stawiać na elitarność.

Co to oznacza w praktyce?

Kandydatów do kształcenia w AON kierował Departament Kadr MON. Teraz też tak będzie, ale dodatkowo chcemy wprowadzić egzaminy wstępne. Nie mieli ich jeszcze kandydaci, którzy obecnie rozpoczynają studia, lecz za rok egzaminy będą już obowiązkowe. Chcemy stawiać na najlepszych, a gdy się dostaną do Akademii Sztuki Wojennej, dalej będą podlegać weryfikacji. Ich wiedza sprawdzana będzie podczas sesji, gier decyzyjnych, ćwiczeń dowódczo-sztabowych. Jeśli ktoś się nie sprawdzi, nie będzie dla niego miejsca w naszej uczelni. Chcemy, by nasz absolwent był znakomicie przygotowany do pełnienia służby w dowództwach, sztabach, także w strukturach międzynarodowych.

Dla wojskowych nadal prowadzić będziecie studia doktoranckie?

Celowo zachowaliśmy ciągłość Akademii jako uczelni wyższej, by móc zachować cały dorobek naukowy i utrzymać wszelkie uprawnienia akademickie, związane chociażby z nadawaniem stopni naukowych – zarówno oficerom, jak i osobom cywilnym. W tym zakresie nic się więc nie zmieni. Jako uczelnia wyższa wciąż będziemy mogli nadawać stopnie doktora i doktora habilitowanego w naukach społecznych, w dwóch dyscyplinach: bezpieczeństwie i obronności. Perspektywicznie taką możliwość będzie też oferował Wydział Wojskowy.

Szacowaliście, ilu żołnierzy będzie się u was kształcić co roku?

Teraz to było kilkaset osób rocznie, po zmianach będzie ich około 1500 na wszelkich formach kształcenia i doskonalenia przeznaczonych dla żołnierzy.

W ramach zmiany struktur Akademii, od 1 czerwca działa Centrum Badań nad Bezpieczeństwem. Czym się zajmuje?

To ośrodek analityczny, którego zadaniem jest przygotowywanie ekspertyz dla wojska oraz innych organów i instytucji państwa, zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem. W strukturze Centrum znalazły się: Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi, Ośrodek Badań Azji oraz Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej. Centrum liczy w sumie około 30 pracowników naukowych, ale do współpracy będą też zapraszani pracownicy innych instytucji analitycznych w kraju. Powstają już właśnie pierwsze ekspertyzy, w tym te dotyczące Strategicznego Przeglądu Obronnego.

Nowa nazwa Akademii budzi kontrowersje. Poprzednia kojarzyła się bowiem z typową obroną, obecna z przygotowaniem na wojnę.

Bo tak jest. Jeśli chodzi o wojnę, skoro już o niej mówimy, to udział w niej biorą nie tylko żołnierze, ale całe społeczeństwo. Pokazały to lata 20. XX wieku, pokazał rok 1939. Wbrew pozorom sztuka wojenna nie jest więc ukierunkowana tylko na działania wojska. Bo gdyby spojrzeć na to szerzej, to sztukę wojenną uprawiają wszyscy, dążąc do wspólnego celu: pokonania przeciwka, zachowania suwerenności i ciągłości granic. Tego wojsko samo nie jest w stanie zrealizować. Wojskom operacyjnym jest potrzebne nieustanne i stabilne wsparcie organów administracji publicznej i przemysłu. I tak tę naszą nazwę należy rozumieć. Dla nas jest ona powrotem do tradycji, wartości i dziedzictwa II RP. To bezpośrednie nawiązanie do Wyższej Szkoły Wojennej, funkcjonującej w latach 1919-1946, najpierw w kraju, później na obczyźnie. To była prawdziwa kuźnia kadr oficerskich, które swoje wychowanie, wiedzę i ideały potwierdziły w trakcie II wojny światowej oraz potem, podczas zniewolenia sowieckiego. Wierzymy, że nowa nazwa przyjmie się szybko, a malkontenci zrozumieją, co naprawdę się za nią kryje.

Płk dr hab. Dariusz Majchrzak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu. Służył w 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Jako szkoleniowiec brał udział w misji stabilizacyjnej w ramach V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej w roku 2004 pełnił służbę jako nauczyciel i pracownik naukowy w komórkach organizacyjnych AON, a po obronie doktoratu został pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii. W roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o bezpieczeństwie. Zawodowo interesuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Zajmuje się m.in. identyfikacją zagrożeń skutkujących sytuacjami kryzysowymi, analizą procesów w środowisku bezpieczeństwa w zakresie potrzeby użycia sił zbrojnych oraz zarządzaniem kryzysowym.

rozmawiała Paulina Glińska

autor zdjęć: Krzysztof Żuczkowski

dodaj komentarz

komentarze

~gahhs
1489767420
Uczelnia prestiżowa, może poziom trochę wysoki ale opłaca się
8D-4A-A1-B7

W Rumunii powstanie największa europejska baza NATO
 
Mjr rez. Arkadiusz Kups: walka to nie sport
Zbrodnia made in ZSRS
Święto wojskowego sportu
Strategiczna rywalizacja. Związek Sowiecki/ Rosja a NATO
Wojna w świętym mieście, epilog
Puchar księżniczki Zofii dla żeglarza CWZS-u
Wojna w świętym mieście, część druga
Przełajowcy z Czarnej Dywizji najlepsi w crossie
NATO na północnym szlaku
Ocalały z transportu do Katynia
Marcin Gortat z wizytą u sojuszników
Szarża „Dragona”
Żołnierze-sportowcy CWZS-u z medalami w trzech broniach
Polscy żołnierze stacjonujący w Libanie są bezpieczni
Ramię w ramię z aliantami
W Ramstein o pomocy dla Ukrainy
Kurs z dzwonem
Szpej na miarę potrzeb
Więcej pieniędzy dla żołnierzy TSW
Wieczna pamięć ofiarom zbrodni katyńskiej!
Ogień w podziemiu
Jakie wyzwania czekają wojskową służbę zdrowia?
Tusk i Szmyhal: Mamy wspólne wartości
Optyka dla żołnierzy
NATO zwiększy pomoc dla Ukrainy
Odstraszanie i obrona
Potężny atak rakietowy na Ukrainę
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Żołnierze ewakuują Polaków rannych w Gruzji
Gen. Kukuła: Trwa przegląd procedur bezpieczeństwa dotyczących szkolenia
V Korpus z nowym dowódcą
Sportowcy podsumowali 2023 rok. Teraz czas na igrzyska olimpijskie
Zmiany w dodatkach stażowych
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Mundury w linii... produkcyjnej
Polak kandydatem na stanowisko szefa Komitetu Wojskowego UE
Wojna w świętym mieście, część trzecia
W Brukseli o wsparciu dla Ukrainy
Prawda o zbrodni katyńskiej
Sprawa katyńska à la española
Aleksandra Mirosław – znów była najszybsza!
Na straży wschodniej flanki NATO
Głos z katyńskich mogił
Koreańska firma planuje inwestycje w Polsce
Wojsko inwestuje w Limanowej
Kolejni Ukraińcy gotowi do walki
Centrum szkolenia dla żołnierzy WOC-u
Przygotowania czas zacząć
25 lat w NATO – serwis specjalny
Inwestycje w bezpieczeństwo granicy
Barwy walki
Morska Jednostka Rakietowa w Rumunii
Rakiety dla Jastrzębi
Stoltenberg: NATO cieszy się społecznym poparciem
Cyberprzestrzeń na pierwszej linii
Jeśli nie Jastrząb, to…
Wojna w Ukrainie oczami medyków
WIM: nowoczesna klinika ginekologii otwarta

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO