moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
Nowi generałowie na Święto Wojska Polskiego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało dziś, że 13 oficerów WP otrzyma awans generalski. Do stopnia generała dywizji nominowani zostaną generałowie: Piotr Malinowski, Dariusz Parylak i Ireneusz Starzyński. Natomiast pierwszą generalską gwiazdkę otrzyma 10 oficerów, 6 z nich to dowódcy brygad. Prezydent wręczy akty mianowania w piątek, w przeddzień Święta Wojska Polskiego.

Awanse zostaną przyznane na wniosek Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. Prezydent Andrzej Duda na wyższy stopień mianuje trzynastu oficerów Wojska Polskiego. Trzech żołnierzy otrzyma drugą generalską gwiazdkę. To generałowie brygady: Piotr Malinowski, szef sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych; Dariusz Parylak, dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Ireneusz Starzyński, dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego.

Dziesięciu pułkowników z kolei zostanie awansowanych do stopnia generała brygady. Pierwszą gwiazdkę otrzymają płk pil. Krzysztof Cur, dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego; płk Bogdan Dziewulski, zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki; płk Cezary Janowski, zastępca szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia Sztabu Generalnego WP i płk Krzysztof Nolbert, zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

REKLAMA

Wśród awansowanych do pierwszego generalskiego stopnia są też dowódcy sześciu brygad: płk Kazimierz Dyński (3 Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej), płk Jarosław Górowski (1 Warszawska Brygada Pancerna), płk Rafał Kowalik (10 Brygada Kawalerii Pancernej), płk Rafał Ostrowski (7 Brygada Obrony Wybrzeża), płk Michał Rohde (19 Lubelska Brygada Zmechanizowana) oraz płk Bogdan Rycerski (15 Giżycka Brygada Zmechanizowana).

Akty mianowania zwierzchnik sił zbrojnych wręczy oficerom 14 sierpnia, w przeddzień Święta Wojska Polskiego.

Do stopnia generała dywizji mianowani zostali:

Gen. bryg. Piotr Malinowski, szef sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Jest absolwentem m.in. Akademii Obrony Narodowej i kursów oficerów sztabowych NATO w Hadze i Oberammergau. Dwukrotnie pełnił służbę w Iraku – jako szef oddziału rozpoznawczego (2004–2005) oraz jako zastępca dowódcy brygady (2007). Od 2008 do 2011 roku służył na stanowisku starszego specjalisty NATO w sztabie dowództwa ACT SEE w Mons w Belgii. Po powrocie do kraju został zastępcą szefa sztabu 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W 2013 roku oficer objął obowiązki szefa zespołu w Grupie Organizacyjnej DG RSZ, a po niespełna roku, został szefem Oddziału Gotowości Obronnej Państwa w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON. W 2015 r. stanął na czele 17 Brygady Zmechanizowanej, a w marcu 2018 r. objął stanowisko szefa sztabu Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Od 1 listopada 2019 r. jest szefem sztabu Dowództwa Generalnego RSZ.


Gen. bryg. Dariusz Parylak, dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, studiów doktoranckich na Akademii Obrony Narodowej oraz Podyplomowego Studium Polityki Obrony w US Army War College w Carlisle (Pensylwania, USA). Na różnych stanowiskach służył w 12 Brygadzie Zmechanizowanej, 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej i 36 Brygadzie Zmechanizowanej.

Służył podczas VI zmiany PKW w Iraku, a w latach 2008-2009 na misji w Afganistanie. Po powrocie do kraju służył w Dowództwie Wojsk Lądowych, był też szefem szkolenia 12 Dywizji Zmechanizowanej. Od listopada 2016 r. oficer pełnił obowiązki dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej. W sierpniu 2018 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy dywizji – szefa sztabu dywizji w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Od marca 2020 r. jest dowódcą tej jednostki.


Gen. bryg. pil. Ireneusz Starzyński, dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego
Absolwent „Szkoły Orląt” (1992 r.), Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowych studiów polityki obronnej na Akademii Wojennej Sił Powietrznych USA. Zawodową służbę rozpoczął w 40 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego na stanowisku pilota klucza lotniczego. W tej jednostce służył też jako starszy pilot, dowódca klucza lotniczego oraz zastępca dowódcy eskadry. W 2002 r. został szefem sztabu 8 Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Mirosławcu, a w 2006 r. stanął na jej czele. W latach 2008-2015 był dowódcą 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Od stycznia 2017 r. dowodził 1 Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego. Oficer jest pilotem instruktorem klasy mistrzowskiej. Od lutego tego roku stoi na czele Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego.

 

Do stopnia generała brygady mianowani zostali:

płk pil. Krzysztof Cur, dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego
Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Szkoły Dowódczo-Sztabowej Wojsk Lotniczych w Stanach Zjednoczonych i podyplomowych studiów polityki obronnej w Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. Służbę rozpoczął w 58 Lotniczym Pułku Szkoleniowym na stanowisku pilota instruktora. W latach 1990 – 2002 pełnił służbę w 23 Lotniczej Eskadrze Szkolnej w Dęblinie na stanowiskach pilota instruktora, starszego pilota, dowódcy klucza lotniczego oraz starszego inspektora bezpieczeństwa lotów. Potem służył w 1. Ośrodku Szkolenia Lotniczego, a następnie został instruktorem-pilotem w WSOSP.

W lipcu 2008 r. rozpoczął służbę w Dowództwie 3 Skrzydła Lotnictwa, potem obejmował stanowiska m.in. w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie, Dowództwie Sił Powietrznych oraz Dowództwie Generalnym RSZ. W 2014 roku został dowódcą 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, a następnie zastępcą dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego. Oficer jest pilotem doświadczalnym 1 klasy samolotów tłokowych i turbośmigłowych oraz ma klasę mistrzowską pilota wojskowego. Od listopada 2019 r. jest dowódcą 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego.


płk Kazimierz Dyński, dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej
Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej (WOSR), Akademii Obrony Narodowej, Akademii Wojennej Sił Powietrznych w Maxwell – USA (2004) oraz kursów poziomu operacyjno- strategicznego NATO. Zawodową służbę rozpoczął służbę w 38 Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej w Stargardzie Szczecińskim. W latach 2006-2009 był szefem Zarządu Szkolenia – Sojuszniczego Dowództwa Komponentu Powietrznego w Ramstein w Niemczech.

Od 2009 r. przez dwa lata był przedstawicielem narodowym w Radzie Dyrektorów NAPMO – organizacji zarządzającej planowaniem użycia i zabezpieczenia samolotów typu E-3A systemu AWACS. Następnie rozpoczął służbę w Sztabie Generalnym WP na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Szkolenia SGWP. Dwa lata później został skierowany do Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ, a od 2014 r. pełnił służbę jako szef Zarządu Operacyjnego – zastępca szefa sztabu Dowództwa Generalnego RSZ. Na stanowisku dowódcy 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej służy od 1 lipca 2020 roku.


płk Bogdan Dziewulski, zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki
Absolwent WAT-u, podyplomowych studiów zaocznych w WAT oraz podyplomowych studiów polityki obronnej w AON. W latach 1987-2005 zajmował różne stanowiska logistyczne w jednostkach 20 Dywizji Pancernej, 2 Dywizji Zmechanizowanej, 3 Bazy Materiałowo-Technicznej oraz 1 Dywizji Zmechanizowanej. Przez rok, do 2005 r. był dowódcą NSE PKW SFOR/EUFOR w Bośni i Hercegowinie. Następnie został wyznaczony na stanowisko starszego inspektora kontroli wojskowej w Oddziale Planowania, Koordynacji i Analiz w Departamencie Kontroli MON.

W latach 2006-2008 brał udział w pracach formowania Dowództwa Wojsk Specjalnych. W 2009 r. trafił do Dowództwa Wojsk Lądowych. Służył tu jako szef Oddziału Planowania Transportu i HNS w Zarządzie Planowania Logistycznego-G4, zastępca oraz szef zarządu. W 2014 r. został szefem pionu-zastępcą szefa sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ. Od grudnia 2018 roku jest zastępcą szefa Inspektoratu – szefem Logistyki w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych.


płk Jarosław Górowski, dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej
Ukończył m.in.: Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych, AON, Advanced Commanding and Staff Course w Akademii Obrony Wielkiej Brytanii w Shrivenham.

Służył w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie jako dowódca plutonu oraz dowódca kompanii zmechanizowanej. W latach 2005-2010 pełnił służbę w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu na stanowiskach oficera operacyjnego, oficera łącznikowego-tłumacza oraz zastępcy szefa sztabu brygady. Służył w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Na misji w Afganistanie dowodził zgrupowaniem bojowym „Alfa”. Pełnił też służbę jako szef szkolenia 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu oraz szef Oddziału Operacyjnego-zastępca szefa Zarządu Operacyjnego J3 w Dowództwie Generalnym RSZ. W lipcu 2019 r. został wyznaczony na szefa sztabu 18 Dywizji Zmechanizowanej, a od marca 2020 r. dowodzi 1 Warszawską Brygadą Pancerną.


płk Cezary Janowski, zastępca szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia Sztabu Generalnego WP

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej oraz studiów wyższych i podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej. Służbę rozpoczął w 66 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej jako dowódca obsługi stacji radiolokacyjnej. W latach 1992-98 służył w 11 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, najpierw jako dowódca obsługi stacji radiolokacyjnej, a następnie dowódca baterii dowodzenia.
Następnie (2000 – 2004) był dowódcą dywizjonu przeciwlotniczego 34 Brygady Kawalerii Pancernej, a przez kolejne trzy lata służył w dowództwie 4 Pułku Przeciwlotniczego. Od 2008 do 2010 r. stał na czele 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego.
W latach 2010-2013 służył w Zarządzie Szkolenia-P7 w Sztabie Generalnym WP, a od 2015 r. przez trzy lata pełnił służbę jako główny specjalista w Departamencie Kontroli MON. Obecne stanowisko objął w 2018 roku. 


płk Rafał Kowalik, dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Służbę rozpoczął w 3 Batalionie Czołgów w Żurawicy (14 BPanc), gdzie w latach 1994-2000 pełnił obowiązki na stanowiskach dowódcy plutonu i kompanii czołgów. W latach 2000-2005 służył w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich. Był na misji PKW KFOR w Kosowie. W 2010 r. ponownie trafił do Żurawicy. Od sierpnia 2014 do stycznia 2018 r. oficer zajmował stanowisko szefa sztabu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, a następnie został zastępcą dowódcy brygady. W marcu tego roku stanął na czele 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

 

 


płk Krzysztof Nolbert, zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, AON-u oraz podyplomowych studiów polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych USA. Po ukończeniu szkoły oficerskiej trafił do 1 Brygady Saperów, gdzie służył jako dowódca plutonu, a potem kompanii. W 2004 r. rozpoczął służbę w Dowództwie Operacyjnym, zajmując stanowiska m.in. w Oddziale Wsparcia, Oddziale Kontyngentów Wojskowych i Oddziale Działań Bieżących. W 2018 r. został szefem pionu – zastępcą szefa sztabu ds. operacyjnych. W tym samym okresie, do maja 2020 r., czasowo pełnił obowiązki szefa sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ. Jest uczestnikiem misji w Iraku i w Afganistanie.

 


płk Rafał Ostrowski, dowódca 7 Brygady Obrony Wybrzeża
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu zmechanizowanego objął w 6 Pułku Zmechanizowanym w Wałczu. Potem służył w m.in. 2 Brygadzie Zmechanizowanej i 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Od 2006 r. dowodził 1 Batalionem Piechoty Zmotoryzowanej w 12 Brygadzie Zmechanizowanej, następnie 2 Batalionem Piechoty Zmotoryzowanej tej brygady w Stargardzie Szczecińskim. W tym czasie był też dowódcą zgrupowania bojowego w ramach X zmiany PKW w Iraku. Po powrocie do kraju objął obowiązki szefa Wydziału Rozpoznania G-2 w sztabie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. W 2010 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku, a cztery lata później został zastępcą dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej. Od 1 grudnia 2016 dowodzi 7 Brygadą Obrony Wybrzeża.


płk Michał Rohde, dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu, Akademii Obrony Narodowej oraz The United States Army Armor School w Fort Knox w USA. Po ukończeniu szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej, 17 Brygadzie Zmechanizowanej oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Po przekazaniu dowodzenia 10 Batalionem Zmechanizowanym objął stanowisko szefa Dyżurnej Służby Operacyjnej, a następnie szefa Połączonego Centrum Operacyjnego Dowództwa Generalnego RSZ. Po ukończeniu zagranicznych Studiów Polityki Obronnej płk Michał Rohde objął dowodzenie 19 Lubelską Brygadą Zmechanizowaną. Pełnił służbę w ramach KFOR, dwukrotnie był na misji w Iraku oraz dwukrotnie w Afganistanie.

 


płk Bogdan Rycerski, dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej oraz Akademii Obrony Narodowej. Pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu czołgów – objął w 4 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Orzyszu. Następnie, do 2002 r. służył w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. Kolejne stanowiska obejmował w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, gdzie służył do 2010 roku. W 2007 roku był na misji w Iraku.

W 2010 r. został wyznaczony na dowódcę batalionu czołgów w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Na przełomie lat 2010 – 2011 pełnił służbę w ramach VIII zmiany PKW Afganistan na stanowisku zastępcy szefa sztabu ds. operacyjnych DCOS OPS. Po powrocie był dowódcą batalionu czołgów, a potem szefem sztabu 10 BKPanc. W latach 2013 – 2014 ponownie służył na misji w Afganistanie, tym razem jako zastępca dowódcy kontyngentu. W 2017 r. został wyznaczony na zastępcę dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. 15 listopada 2019 r. czasowo pełnił obowiązki dowódcy tej brygady, a od marca tego roku stoi na czele zawiszaków.

Paulina Glińska

autor zdjęć: MON, DGRSZ, 11DKPanc, COP, LAW, 3 Brygada Rakietowej Obrony Powietrznej, IWsp SZ, 1 Warszawska Brygada Pancerna, st. szer. Łukasz Kermel, 10BKPanc, st. chor. sztab. mar. Arkadiusz Dwulatek, 7BOW, 19BZ, szer. Adrian Staszewski

dodaj komentarz

komentarze


Orzeczenia lekarskie żołnierzy będą ważne dłużej
 
Najważniejsi dowódcy V4 w Polsce
Nadlecą Ważki, czyli mikrodrony dla wojska
Lekarz – oficer to brzmi dumnie
Gaudeamus Igitur w najstarszej wojskowej uczelni
W MON o polsko-słowackiej współpracy
Posłowie o przyczynach tragedii z 10 kwietnia
Wojsko przeciw wirusowi
Rosomaki WRE
Żołnierze zdobyli 13 medali na mistrzostwach Polski w strzelectwie i kolarstwie
Sonary dla śmigłowców ZOP
Market Garden, Sosabowski wkracza do gry
Na WF-ie dokładniej ocenią wytrzymałość żołnierzy
16 Dywizja najlepsza!
Niepokorni Niezłomni Wyklęci po raz 12.
Marsz po brązową szarotkę
Kraby kontra okręt
Marynarski Katyń
Tak się ćwiczy na rumuńskich poligonach
Wesprzyj kombatantów
Komisje sejmowe o umowie z USA
Sukcesy wojskowych lekkoatletów
Studenci WAT rozpoczynają rok akademicki
Agencja Uzbrojenia nabiera kształtów
Święto terytorialsów
Nowy dowódca „Dwunastki”
Medycy po unitarce
Dodatki dla specjalsów po nowemu
Ukraiński kurs na Zachód
Komitet Wojskowy NATO o pandemii
Miesiąc izolacji żołnierzy „Irini”
„Kaper” przeciw terrorystom
Nowe sanitarki dla wojska
Pełne wynagrodzenie za kwarantannę
To kolarze rozpoczęli współczesną historię polskiego wojskowego sportu
Kombatanci na parkiecie
Laserowa artyleria US Army
Kłopoty z odprawą mieszkaniową
Brąz kajakarza, 10 medali biegaczy i badmintonistów
20 medali żołnierzy na mistrzostwach kraju w biegu na orientację i łucznictwie
Mordercza obrona Warszawy
Wybuchowa edukacja
Polsko-amerykańska współpraca
Więcej pieniędzy dla żołnierzy na misjach
Jak komuniści odebrali obywatelstwo polskim oficerom
W tej służbie jak w żadnej innej najważniejsi są ludzie
Kierunek Turcja, czyli nowa misja polskich żołnierzy
McCarthy: Żołnierze USA w Polsce zwiększają bezpieczeństwo całego regionu
Bohaterowie na wakacjach w Ryni
„Aviation Detachment” w Łasku
Jakie limity służby czynnej w 2021 roku?
Jak Berling szedł na odsiecz Warszawie
Ogień w natarciu
Pierwsza Sonda dla zawodowców
Zaplecze dla Rosomaków
Amerykanie odmładzają F-16
Rój dronów nad poligonem w Orzyszu
F-16 kończą misję w Estonii
Pięć dni z Tallboyem

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Inspektorat Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO